ضبط بیسیم موتورولا

دستگاه ضبط بیسیم موتورولا متشکل از یک دستگاه ضبط مکالمات به همراه کارل رابط بی سیم موتورولا می باشد که قادر است تمامی مکالمات بین مرکز پیام و بیسیم های دستی را به خوبی ضبط کند. این دستگاه می تواند بدون نیاز به کامپیوتر کلیه پیام ها را با ذکر ساعت و تاریخ و ثبت و ضبط نماید. همچنین قابلیت اتصال دستگاه به کامپیوتر و یا سرور با سیستم عامل ویندوز نیز میسر است. سیستم های ضبط مکالمات بیسیم موتورولا برای مراکز اورژانس، آتش نشانی ها و شهرداری و ارگان های نظامی و دولتی بسیار مفید بوده و قابلیت مستند سازی کلیه مکالماتی که بر روی بیسیم انجام می شود را میسر می کند.