ضبط صدای محیط

ضبط صدای محیط یکی از مهمترین موارد در شرکت ها و سازمان های دولتی به عنوان ثبت وقایع و مخصوصا مستندسازی جلسات مدیران می باشد. دستگاه ضبط مکالمات تلفنی به همراه یک میکروفون بسیار حساس می تواند گزینه خوبی برای ثبت و مستند سازی جلسات هیئت مدیره و یا جلسات فروش باشد. میکروفون دستگاه به صدای انسان حساس بوده و بصورت خودکار وارد عمل می شود و درصورت سکوت عملیات ضبط را متوقف می سازد. تاکید می شود که برای ضبط صدا نیازی نیست میکروفون جلوی دهان افراد باشد و حساسیت میکروفون در حدود 50 متر مربع می باشد.